Agendapunten

De meest actuele thema's

Een dorp dat aantrekkelijk is voor de bewoners en waar zij verbinding ervaren met elkaar en de omgeving is óók aantrekkelijk voor bezoekers.

Onder de naam DUURZAAM MAKKUM MIENSKIP is Plaatselijk Belang een initiatief gestart om de leefbaarheid van het dorp te vergroten door onder andere de sociale samenhang te versterken. Maar dit doen we ook door het ondersteunen van de energietransitie en het versterken en promoten van het dorp voor toeristen.

Plaatselijk Belang wil hierbij de inwoners graag betrekken. Hiervoor komen in 2023 voorlichtingsbijeenkomsten. Zodra de data hiervan bekend zijn, laten we dit weten via deze site en op de socials.

Bestuursleden

Maak kennis met het team van PBM

Voorzitter

Katharina Wortmann

Secretaris

Paulina Brouwer

Penningmeester

Jacob Hansma

Bestuurslid

Catrinus van der Meer

Bestuurslid

Meta Mulder