Agendapunten

De meest actuele thema's

Een dorp dat aantrekkelijk is voor de bewoners en waar zij verbinding ervaren met elkaar en de omgeving is óók aantrekkelijk voor bezoekers.

Onder de naam DUURZAAM MAKKUM MIENSKIP is Plaatselijk Belang een initiatief gestart om de leefbaarheid van het dorp te vergroten door onder andere de sociale samenhang te versterken. Maar dit doen we ook door het ondersteunen van de energietransitie en het versterken en promoten van het dorp voor toeristen.

Bestuursleden

Maak kennis met het team van PBM

Voorzitter

Wietze van der Veen

E-mail  voorzitter@pbmakkum.nl

Secretaris

Rinus Kleiterp

E-mail  secretaris@pbmakkum.nl

Penningmeester

Jacob Hansma

E-mail

penningmeester@pbmakkum.nl

Leden

Meta Mulder

E-mail  leden@pbmakkum.nl

Wonen

Kees Smit

E-mail  wonen@pbmakkum.nl

ICT zaken

Ton van Kempen

E-mail  ict@pbmakkum.nl