Ook Makkum zal na 2030 zonder aardgas verder moeten

Ook Makkum zal na 2030 zonder aardgas verder moeten

Afgelopen maanden is door Plaatselijk Belang Makkum onderzocht, hoe de woningen in het dorp in de toekomst toch kunnen worden verwarmd. Na inventarisatie van energieplannen in andere plaatsen en na kritisch beoordelen van verschillende vormen van energieaanbod zijn drie oplossingen gevonden. 

  1. Het huidige reeds aanwezige gasnet benutten voor distributie van groengas (bewerkt biogas), dat kan bijvoorbeeld worden geproduceerd door omliggende veehouderijen. 
  2. Het nieuw aanleggen van een warmtenet, waar met behulp van warmwater warmte naar de huizen wordt gebracht. Voor het opwekken van die warmte dient dan een oplossing worden gezocht. 
  3. Het vervangen van aardgas in het aanwezige gasnet door waterstofgas. De modernste cv-ketels zijn daarvoor al voorbereid. De rijksoverheid heeft daarvoor een aantal proefprojecten gestart.  Productie van waterstofgas kan met groene energie en bij het verbranden komt geen CO2 vrij.

Plaatselijk Belang heeft voorlopig gekozen voor 3, de moderne toekomst en wacht nu de verdere ontwikkelingen af.

Andere agendapunten

Uitnodiging Jaarvergadering

Op dinsdag 16 mei vindt in de bovenzaal van café restaurant de Prins de Algemene Ledenvergadering 2023 plaats. Inloop 19.30 uur Aanvang 20.00 uur Voorafgaand is er om 19.00 uur de unieke mogelijkheid om een stukje van de Podwalk te beluisteren over de geschiedenis van Makkum, die met steun van het FIKS fonds is gerealiseerd. […]

Lees meer >

OPROEP AAN DE LEDEN: Laat uw e-mailadres achter

Vriendelijk verzoek van het bestuur om uw mailadres door te geven. Tot nu toe deed PBM uitnodigingen per brief. Het zou fijn zijn als we daarvoor in de toekomst uw mailadres mogen gebruiken. U doet ons daarom een groot plezier door hieronder uw mailadres achter te laten. Dank daarvoor!

Lees meer >

Korte documentaire: Het Geluk van Makkum

Plaatselijk Belang brengt de geschiedenis van Makkum tot leven. Kom naar de première van de korte documentaire op vrijdagavond 16 december. Meld je hier aan: Aanmelden voor première   De documentaire is een initiatief van Plaatselijk Belang en is onderdeel van het Cross Media Project. Met dit project brengen we de rijke geschiedenis van Makkum […]

Lees meer >

Visiefilm voor Makkum

Makkum zoekt aansluiting bij de ambitie van de Gemeente en de Provincie om kwaliteitstoeristen aan te trekken. Plaatselijk Belang laat in deze film zien hoe we ons erfgoed bezoekbaar kunnen maken.  

Lees meer >

Oproep om te reageren op plannen voor Tichelwurk

Oproep aan iedereen om een zienswijze in te dienen voor de toekomst van het Tichelwurk terrein. De plannen liggen voor en alle commentaren worden meegenomen. Een heel korte reactie van een paar zinnen is al genoeg. Het mag ook op papier ingeleverd worden. Wij verzoeken u om te reageren, want het gaat over de toekomst […]

Lees meer >

Beplantingsplannen 2021-2022

Aanplant nieuwe bomen Suderseewei diverse locatie richting Holle Poarte. 17 x Populus canescens ’Witte van Haamstede’. Populier 19 x Ulmus resista ’Rebona’. Iep 18 x Alnus cordata. Els 5 x Zelkova serrata. Japanse zelkova, schijn Iep Begin januari zijn er nog 24 extra bomen geplant langs de Suderseewei, bestaand uit populieren, iepen en wilgen. Suderseewei […]

Lees meer >

Inrichting Ds. Touwenlaan

De Ds. Touwenlaan is één van de drukste straten in Makkum. De straat verkeert in een erg slechte staat en er wordt te hard gereden. Het Plaatselijk belang Makkum zet zich in om een vernieuwing en herinrichting van de Touwenlaan voor elkaar te krijgen. De gemeente Súdwest Fryslân heeft een nieuwsbrief gepubliceerd waarin zij een […]

Lees meer >

Tichelwurk Makkum

De gevolgen van vergrijzing is ook een item waar Plaatselijk Belang Makkum mee worstelt. Daarbij komen de vele veranderingen in de ouderenzorgen die door de overheid zijn doorgevoerd. Denk hierbij aan bezuinigingen, personeelstekorten en een beroep op de participatiemaatschappij. Ook richt het beleid van de overheid zich op het zo lang mogelijk thuis blijven wonen. […]

Lees meer >

Biodiversiteit (insectennetwerk)

Uit de bestemmingsreserve kapitaalgoederen is eenmalig extra geld beschikbaar gesteld  voor de komende jaren om meer te vergroenen en de biodiversiteit te bevorderen. Voor biodiversiteit is voor 2020 € 50.000 euro extra vrijgemaakt voor het insectennetwerk. Voor de begroting 2021 wordt structureel geld aangevraagd voor het insectennetwerk. Gelet op de huidige crisis is het natuurlijk […]

Lees meer >