Contact

Met dit formulier kunt u vragen, opmerkingen, klachten of wensen kwijt aan het Plaatselijk Belang. Het bestuur bespreekt alle binnengekomen stukken in de eerst volgende bestuursvergadering en bekijkt of we hier zelf iets mee kunnen of welke instanties daar wellicht beter in zijn. Samen maken we er iets moois van!

U kunt ook een mail sturen naar info@pbmakkum.nl