Uw gegevens

Doorlopende machtiging

Naam incassant: Plaatselijk Belang Makkum
Adres incassant: p.a. Kerkeburen 38754 CX MAKKUM
Incassant ID: NL43ZZZ400026610000
Kenmerk Machtiging : jaarlijkse ledencontributie