Ook Makkum zal na 2030 zonder aardgas verder moeten

Ook Makkum zal na 2030 zonder aardgas verder moeten

Afgelopen maanden is door Plaatselijk Belang Makkum onderzocht, hoe de woningen in het dorp in de toekomst toch kunnen worden verwarmd. Na inventarisatie van energieplannen in andere plaatsen en na kritisch beoordelen van verschillende vormen van energieaanbod zijn drie oplossingen gevonden. 

  1. Het huidige reeds aanwezige gasnet benutten voor distributie van groengas (bewerkt biogas), dat kan bijvoorbeeld worden geproduceerd door omliggende veehouderijen. 
  2. Het nieuw aanleggen van een warmtenet, waar met behulp van warmwater warmte naar de huizen wordt gebracht. Voor het opwekken van die warmte dient dan een oplossing worden gezocht. 
  3. Het vervangen van aardgas in het aanwezige gasnet door waterstofgas. De modernste cv-ketels zijn daarvoor al voorbereid. De rijksoverheid heeft daarvoor een aantal proefprojecten gestart.  Productie van waterstofgas kan met groene energie en bij het verbranden komt geen CO2 vrij.

Plaatselijk Belang heeft voorlopig gekozen voor 3, de moderne toekomst en wacht nu de verdere ontwikkelingen af.

Ander nieuws

Jaarvergadering 2020 uitgesteld

Het kabinet heeft de maatregelen tegen het coronavirus aangescherpt. Zo zijn boetes mogelijk als mensen geen afstand houden, bijeenkomsten zijn tot 1 juni 2020 verboden, en gemeenten krijgen meer armslag om te handhaven. Dit betekent ook dat de jaarvergadering van Plaatselijk Belang Makkum tot nader order is uitgesteld.

Lees meer >

Overhandiging Dorpsvisie 2019 aan wethouder Erik Faber

Lees meer >

110-Jarig bestaan PBM

Lees meer >