Tichelwurk Makkum

Tichelwurk Makkum

De gevolgen van vergrijzing is ook een item waar Plaatselijk Belang Makkum mee worstelt. Daarbij komen de vele veranderingen in de ouderenzorgen die door de overheid zijn doorgevoerd. Denk hierbij aan bezuinigingen, personeelstekorten en een beroep op de participatiemaatschappij. Ook richt het beleid van de overheid zich op het zo lang mogelijk thuis blijven wonen.  Veel ouderen willen dat zelf ook en dan het liefst in hun eigen vertrouwde omgeving en met passende zorg en ondersteuning.  

Naar aanleiding van deze ontwikkeling zijn we samen met Gemeente Súdwest-Fryslân, FB Oranjewoud, Patyna, Elkien en vrijwilligers uit Makkum aan de slag gegaan om tot plannen te komen waarmee de woon-zorgstructuur voor Makkum toekomstbestendig en afgestemd op de behoefte kan worden ingericht. Met daarbij als uitgangspunt een goede kwaliteit van zorg en wonen op een plek waar de “oudere” Makkumer naar tevredenheid oud kan worden in hun eigen leefomgeving: Makkum.

Ook is er nadrukkelijk aandacht voor het behoud van de historie van Tichelaar en de authentieke gebouwen van Makkum en daarom zijn wij trots dat dit ‘Tichelaarproject’ nu aan u wordt gepresenteerd!

Wij hopen van harte dat u samen met de initiatiefnemers en ons wilt nadenken over de verdere invulling van de plannen. Bekijk de conceptplannen op https://www.woneninsudwestfryslan.nl/nieuwbouwprojecten+nieuw/makkum+-+tichelaarlocatie/default.aspx!

Andere agendapunten

Inrichting Ds. Touwenlaan

De Ds. Touwenlaan is één van de drukste straten in Makkum. De straat verkeert in een erg slechte staat en er wordt te hard gereden. Het Plaatselijk belang Makkum zet zich in om een vernieuwing en herinrichting van de Touwenlaan voor elkaar te krijgen. De gemeente Súdwest Fryslân heeft een nieuwsbrief gepubliceerd waarin zij een […]

Lees meer >

Biodiversiteit (insectennetwerk)

Uit de bestemmingsreserve kapitaalgoederen is eenmalig extra geld beschikbaar gesteld  voor de komende jaren om meer te vergroenen en de biodiversiteit te bevorderen. Voor biodiversiteit is voor 2020 € 50.000 euro extra vrijgemaakt voor het insectennetwerk. Voor de begroting 2021 wordt structureel geld aangevraagd voor het insectennetwerk. Gelet op de huidige crisis is het natuurlijk […]

Lees meer >

Brug natuurgebied zuidwaard

Lees meer >

Havenvisie

Lees meer >