Enquete Gemeente m.b.t. de staat van het onderhoud in Makkum