Monthly Archives: maart 2017

Jaarverslag 2016

Warning: Use of undefined constant html5 - assumed 'html5' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /customers/d/3/0/pbmakkum.nl/httpd.www/wp-content/plugins/facebook-like-send-button/class-frontend.php on line 85 Warning: Use of undefined constant linklove - assumed 'linklove' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /customers/d/3/0/pbmakkum.nl/httpd.www/wp-content/plugins/facebook-like-send-button/class-frontend.php on line 95

AprilStakeholdersbijeenkomst Afsluitdijk

Op 14 april heeft PBM de stakeholdersbijeenkomst Afsluitdijk bezocht. Dit was een interessante bijeenkomst: er staat heel wat te gebeuren op en bij de Afsluitdijk.

Windmolens
De heer Fon ten Thij  is door de Provincie en gemeente aangesteld als onafhankelijk adviseur. In april is de heer Ten Thij in Makkum geweest. Bij deze avond waren aanwezig: Ondernemersvereniging, Vereniging van Bedrijven, Van Meerten, Arjen Doedel, de heer Schlutzer en PBM. De aanwezigen hadden het gevoel dat er niet naar hun werd geluisterd.

Er is door de Provincie toestemming verleend om grotere windmolens te plaatsen bij Hiddum-Houw.

Afvalcontainers Centrum
Bewoners in het centrum van Makkum voelen wel voor ondergrondse afvalcontainers.

Platform Kosta
Er is een bijeenkomst gehouden voor de politiek. De aanwezigen waren enthousiast over de plannen. Ze boden hulp aan, zowel financieel als specialistische hulp, gaven adviezen voor het aanvragen van subsidies bij de Provincie en droegen nieuwe ideeën aan.

Masterplan
Bomen zijn geplant. Voor Pinksteren moet het klaar zijn. Parkeren is nog wel een probleem.

 

MeiJongerenwerk Timpaan

Sabine Mozes, jongerenwerker van Timpaan sluit aan bij onze vergadering. Zij verteld dat er momenteel overlast is van jongeren bij de speeltuinen. Zij wijst ons op het bestaan van de projecten: La Mama’s (voor jonge moeders tot 23 jaar) en Bij de hand (kinderen tot 12 jaar krijgen een maatje om leuke dingen mee te doen).

PBM adviseert Timpaan om informatie over deze projecten te plaatsen in de Belboei.

Glascontainers
Er zullen een aantal glascontainers worden verwijderd. Er blijven 3 over.

Peuterspeelzaal, kinderopvang en BSO
Sisa is failliet. Peuterspeelzaal, kinderopvang en BSO blijven open, zijn overgenomen door COP/Kidsfirst Group.

Dodenherdenking
PBM was aanwezig bij de kranslegging. Deze verliep wat rommelig.

Windmolens
Er zijn bij de Provincie veel zienswijzen ingediend.

Platform Kosta
Het wachten is op de start van de werkzaamheden van het belevingscentrum. Mensen van het belevingscentrum kunnen adviseren bij de plannen van Platform Kosta.

Masterplan
Terrasschermen, lantaarnpalen, paaltjes en fietsenrekken moeten nog door de gemeente geplaatst worden. De prullenbakken zijn er al wel, maar die zitten geregeld propvol. Er is nog enige onenigheid over de terrasindeling op het Plein. Gemeente en horeca zoeken naar een oplossing.

Bestrating
De bestrating in de Geep ligt er slecht bij. Wordt gemeld aan de gemeente.

Bargekop
De Bargekop ligt er slecht bij. Wordt gemeld aan de gemeente.

 

Juni / juli / augustusParkeren
De gemeente heeft ons een voorstel voor nieuw te plaatsen borden in Makkum toegestuurd. PBM is akkoord met het voorstel. Het parkeren in het centrum is erg chaotisch.

Afvalcontainers centrum
PBM neemt nogmaals contact op met de gemeente m.b.t. de ondergrondse vuilcontainers voor de bewoners van het centrum.

Windmolens
Het is op dit moment stil omtrent de windmolens. Er lopen nog procedures.

Platform Kosta
De aannemer van het Beleefcentrum is bekend en zij gaan daar los. Bij het beleefcentrum komen deskundigen in dienst die kunnen adviseren/ondersteunen bij de plannen van Kosta.

Masterplan
PBM vindt het centrum erg mooi geworden. PBM heeft nog geld voor een cadeau aan Makkum en denkt aan een waterpomp bij de drogist. Daar heeft vroeger ook een waterpomp gestaan.

 

SeptemberIJsbaan
De ijsvereniging Makkum schuift aan bij de vergadering van PBM. PBM wil graag weten hoe de ijsvereniging staat tegenover het plan om de ijsbaan verhard te maken, zodat deze in de zomer gebruikt kan worden en dat er in de winter eerder geschaatst kan worden. Het initiatief  in Workum  voor een multifunctionele ijsbaan is een mooi voorbeeld. De ijsvereniging is positief.

PBM gaat andere verenigingen polsen hoe die tegenover de plannen met de ijsbaan staan. Te denken valt aan de volleybalvereniging, voetbalvereniging, loopclub,…. Als er interesse is kan er een werkgroep worden samengesteld. PBM informeert bij de ijsclub Workum, hoe zij het hebben aangepakt.

Parkeren centrum
Er zijn nog veel klachten over het parkeren in het centrum. Overal en nergens worden de auto’s neergezet. Handhaving zal vaker gaan controleren.

Avondrust
Patyna wil in Makkum een pilot project opzetten om Avondrust toekomstbestendig te maken. PBM sluit aan bij de overleggen hierover.

Waterpomp
Een waterpomp plaatsen is nogal duur. Andere opties worden onderzocht.

Dorpsvisie
PBM wil graag een nieuwe dorpsvisie. We nemen hierover contact op met Doarpswurk.

Windmolens
In oktober zal er een informatiemarkt over de molens op Hiddum Houw plaatsvinden. De vergunning voor de molens in het IJsselmeer is nog niet rond.

Platform Kosta
Er is een omgevingsfonds, maar het bestaan ervan was bij lang niet iedereen bekend. Het is in beheer bij de gemeente. Elk jaar komt er geld in het omgevingsfonds.

Masterplan
De lichtmasten op de Markt zijn nog niet geplaatst. PBM vraagt dit na bij de gemeente.

 

OktoberFederatie van Dorpsbelangen
Dorpsbelang Folsgeare roept dorps- en plaatselijk belangen op een gezamenlijke federatie te vormen. PBM besluit de eerste bijeenkomst bij te wonen en dan te besluiten of we deelnemen aan een federatie of niet.

Waterpomp
We horen dat MAD ook bezig is met het plaatsen van een waterpomp in het centrum, via het project Join the pipe.

Windmolens
Afspraken over het verwijderen van een aantal windmolens op Hiddum Houw worden niet nagekomen.

Platform Kosta
Plaatselijk belangen van de IJsselmeerkust maken zich hard voor de verbreding van de sluis. De Tweede Kamer is al akkoord. Geld is nu nog het probleem. Er zal een brief hierover naar de Provincie worden gestuurd.

Ondernemersfonds
Er is onlangs een informatie- / pitch-bijeenkomst georganiseerd. PBM heeft vragen over de constructie van het ondernemersfonds.

Masterplan
De lichtmasten op de kopse kanten van de Markt zijn geplaatst.

 

NovemberAvondrust
PBM is aanwezig geweest bij de bijeenkomst “Samen op zoek”, over de toekomst van Avondrust. De vraag van Patyna is hoe Avondrust betrokken kan blijven bij het dorp en vice versa.

Verbreding Sluis Kornwerderzand
Arjen Doedel is mede namens PBM mee geweest naar Den Haag en heeft daar met meerdere dorpen/steden aan het IJsselmeer een brief aangeboden.

Windmolens
PBM is aanwezig geweest bij de expertmeeting “Mogelijke deelname in Windpark Fryslân B.V.”. Doel van de bijeenkomst: Participatie in het park voor particulieren, bedrijven en gemeenten. Er werd uitleg gegeven over hoe er in het park geïnvesteerd kan worden.

Masterplan
Terrassen op het Plein groeien erg naar elkaar toe. Op de Markt staan mooie afscheidingen tussen de terrassen, op het Plein niet. Het parkeren is nog steeds erg chaotisch.

Walbeschoeiing Krommesloot
De walbeschoeiing op de Krommesloot is hersteld.

 

DecemberBestuurlijk overleg
Op 13 december heeft PBM het jaarlijks Bestuurlijk Overleg met de contactwethouder (Offinga) en de dorpencoördinator (Theo Bouma). Besproken onderwerpen:

Verlichting bij de ingang van het terrein van MFC Maggenheim: het is hier erg slecht verlicht.

Masterplan Makkum: Het is erg mooi geworden in het centrum van Makkum, alleen de terrassen op het Plein zijn  erg chaotisch en rommelig.

Parkeren in Makkum: Er is geen toezicht op het parkeerbeleid in Makkum. Vergunninghouders kunnen hun auto’s bijna niet kwijt op de plekken waar zij vergunning voor hebben. Op vrijdagavond worden de auto’s overal maar geparkeerd er is hier geen toezicht op. Handhaving hier eens op af sturen en dan gelijk beboeten. Op het Singeltje komt geen uitbreiding van de parkeerruimte, omwonenden waren hier op tegen. Er liggen bij de gemeente nog plannen op de plank voor de Ds. L. Touwenlaan. Deze straat smaller maken met parkeergelegenheid er langs. Wethouder Offinga neemt deze portefeuille over van een collega vanwege ziekte en gaat hier naar kijken. De gemeente komt hier op terug.

Klok van de Waag: de klok doet het weer niet. Er wordt hier druk aan gewerkt, er is een onderdeel  van de klok stuk.

Waterpomp in het centrum van Makkum:  Er heeft vroeger een waterpomp gestaan ter hoogte van de drogist. PBM vraagt zich af of het ook mogelijk is om hier weer een pomp te plaatsen. De gemeente zal PBM informatie sturen over Join the Pipe, dit is een simpele witte pomp. Hierna zal PBM contact opnemen met MAD, want deze zijn ook bezig met een pomp. En dan eens kijken wat er mogelijk is.

Ondergrondse containers in het centrum: Er staan veel containers in het centrum bij de bewoners op de stoep of zelfs in de hal, omdat zij geen achterom of tuin hebben. PBM gaat nakijken om welke straten het gaat, wie er belang hebben bij een ondergrondse vuilcontainer. Tevens gaat PBM kijken waar eventueel zo’n container geplaatst zou kunnen worden. Hierna zal de gemeente onderzoeken of dit alles ook haalbaar is.

IJsbaan: Er wordt op dit moment, met het ontbreken van strenge winters, weinig gebruik gemaakt van de ijsbaan. PBM is een groot voorstander van een multifunctionele ijsbaan en heeft hierover al contact gehad met de ijsvereniging. De gemeente kijkt na hoe het is geregeld met de pacht van de ijsbaan. De ijsbaan in Makkum is erg diep.

Pand Tichelaaar: een supermarkt is hier niet mogelijk i.v.m. de belasting met vrachtverkeer in de buurt. Pand is niet van de gemeente, dus kan de gemeente hier verder niks mee doen. Maar de bestemming op het pand is nu detailhandel. Komt er een aanvraag voor woningbouw, dan gaat de gemeente hier wel mee akkoord. PBM moet zelf eventuele projectontwikkelaars benaderen. De gemeente wil wel namen doorgeven wie benaderd zouden kunnen worden, zodat PBM of de familie Tichelaar deze kunnen benaderen.

Theo Bouma heeft een oude vlag van Makkum bij zich, gevonden in de archieven van de gemeente. Deze vlag komt uit de voormalige gemeente Wûnseradiel. PBM zal er voor zorgen dat de vlag terecht komt bij Ald Makkum.

 

JanuariDorpsvisie
De heer Titus Sijmonsma van Doarpswurk schuift aan bij de vergadering van PBM. Een dorpsvisie is het nadenken over situaties in het dorp en nadenken over waar je wilt staan over 10/15/20 jaar. Rondom thema’s zullen werkgroepen geformeerd moeten worden, met daarin ook een lid van het bestuur van PBM. De heer Sijmonsma kan de werkgroepen adviseren en ondersteunen.

Kunstweekend
In juni 2017 vindt er een kunstweekend plaats in Makkum. De organisatie van dit evenement vraagt of PBM dit evenement ondersteunt door het zetten van een handtekening op een subsidieaanvraag richting Provincie.

Federatie van Dorpsbelangen
De opkomst van de federatie van Dorpsbelangen i.o. was erg laag. Waarschijnlijk ook vanwege het slechte weer. De bedoeling van de federatie is om gezamenlijk zaken aan te kaarten richting gemeente.

Platform Kosta
Er komt weer een uitnodiging voor een gesprek met de heer Fon ten Thij. Rondom Kosta is het momenteel vrij stil. De website wordt aangepast en met het Beleefcentrum op de Afsluitdijk is men druk bezig. Er zijn plannen voor een fietspad van Makkum naar Kornwerderzand.

 

FebruariTimpaan (opbouwwerk) en Buurtsportcoach (BSC)
Vanuit het gebiedsteam is er een signaal gekomen dat gebiedsteammedewerkers niet goed weten naar wie/welke organisatie ze moeten doorverwijzen als (eenzame) ouderen een activiteit willen doen (sport/cultuur/…).
Er loop al een traject met Avondrust die ouderen uit Makkum meer wil betrekken bij hun activiteiten. We adviseren Sandra Ordelman (Timpaan) en Tinie Zijlstra (BSC) contact met Avondrust op te nemen hierover.

Windmolens
PBM heeft wederom een avond met de heer Fon ten Thij bijgewoond. Er komt nu nog een avond met ondernemers.
Er is een bijeenkomst geweest over het molenpark Hiddum Houw. PBM is hier niet bij geweest.