Daily Archives: 21 april 2016

Windpark Fryslân. Inventarisatie van wensen en behoeften

Het begint er steeds meer op te lijken dat Windpark Fryslân in het IJsselmeer er gaat komen. Makkum heeft altijd open gestaan voor alle opties en (on)mogelijkheden. In eerste instantie tegen plaatsing in het IJsselmeer, want daar kunnen we duidelijk over zijn! Een dergelijk groot park in een recreatie gebied voor je deur, daar gaan we wel iets van merken.

Of de gevolgen negatief (of misschien zelfs wel positief) zullen zijn voor de recreatie en de algehele leefomgeving van mens en dier, is nog moeilijk in te schatten, maar de Gemeente heeft in samenwerking met de Provincie en het Rijk een lijst opgesteld, om te inventariseren welke wensen er zijn om eventuele negatieve gevolgen van het Windpark Fryslân te compenseren. Denk bijvoorbeeld aan financiële participatie in het windpark, Korting op je stroomrekening of geldelijke bijdragen voor de leefbaarheid in ons mooie Makkum.

Download hiernaast het formulier, vul het in, stuur het naar windenergie@sudwest-fryslan.nl en geef aan wat je wensen en behoeften zijn!