Sluis Makkum

Sluis Makkum

Is altijd een aandachtspunt! Als doorgang van IJsselmeer naar de binnenwateren (en omgekeerd) is dit een belangrijk knooppunt voor de vaarroutes. Maar ook de problemen die in verkeerssituaties ontstaan als de sluis gesloten is voor verkeer, hebben onze aandacht.

Parkeerbeleid

Parkeerbeleid

De auto is niet meer weg te denken in onze huidige maatschappij en het worden er steeds meer! Het parkeerbeleid is een terugkerend onderwerp op de agenda. Waar en hoe kunnen we op een verantwoorde manier ruimte vinden voor meer parkeergelegenheid in het centrum?

Boothelling

Boothelling

We hebben ons hard gemaakt voor de realisatie van een boothelling in de omgeving van Makkum. Aangezien dit in het dorp zelf niet haalbaar was, ook i.v.m. overlast voor omwonenden, zijn we uitgeweken naar een geschikte plek buiten het dorp, waar iedereen zijn of haar boot te water kan laten.

Bewegwijzering

Bewegwijzering

De alternatieve bewegwijzering heeft hoog op onze agenda gestaan. De kleine oranje bordjes (zoals ze er voorheen uitzagen) waren verouderd en niet meer compleet. De nieuwe bewegwijzering voldoet aan de huidige eisen en past binnen het pittoreske karakter van Makkum.

De vraag waard!

De vraag waard!

Uw vraag is de vraag waard! Heeft u een vraag, klacht of verzoek over uw leefomgeving? Leg het voor (email: info@pbmakkum.nl) en Plaatselijk Belang gaat kijken wat we kunnen doen of welke instanties daar iets in kunnen betekenen. Samen maken we er iets moois van!

WiFi

WiFi

De vraag naar (gratis) draadloos internet voor de recreatievaart bestond al even maar na langdurig research en offertes uitspitten, is dit plan echter op de plank beland. Met de huidige toename van mobiel internet (EU-breed) en de betaalbaarheid daarvan, bleek een lokaal Wifi netwerk mosterd naar de maaltijd.

Mooi Makkum

Mooi Makkum

We zijn er niet alleen voor nieuwe ideeën! We zorgen er ook voor, dat wat goed is, ook goed blijft.

Verwarring tijdens de jaarvergadering m.b.t. het jaarverslag

Tijdens de jaarvergadering van 2017 is besloten dat het jaarverslag niet meer letterlijk regel voor regel (maand voor maand) opgesomd zou gaan worden. Dat besluit is destijds door de aanwezige leden aangenomen. Het bestuur heeft toch gemeend alle leden goed te willen blijven informeren over wat er zoal het hele jaar heen gebeurd. Daarom is het idee ontstaan om onze jaar-activiteiten middels een korte videopresentatie te presenteren tijdens de jaarvergaderingen en daarna te publiceren op onze Facebook pagina en de website. Klik hieronder op de video.