Iedereen woont het liefst op een plek waar hij of zij gelukkig kan zijn. Voor de meeste mensen geldt dat dit samenhangt met je thuis te voelen op een plek; je een deel van gemeenschap voelen, een sociaal netwerk hebben, deelnemen aan activiteiten. Ook het kunnen genieten van je woning, de gebouwde en natuurlijke omgeving en de voorzieningen in het dorp zijn belangrijk.

Een dorp dat aantrekkelijk is voor de bewoners en waar zij verbinding ervaren met elkaar en de omgeving is óók aantrekkelijk voor bezoekers.

Actuele thema's

Hier houden wij ons momenteel mee bezig

Beplantingsplannen 2021-2022

4 oktober 2021

Aanplant nieuwe bomen Suderseewei diverse locatie richting Holle Poarte. 17 x Populus canescens ’Witte van Haamstede’. Populier 19 x Ulmus resista ’Rebona’. Iep 18 x Alnus cordata. Els 5 x Zelkova serrata. Japanse zelkova, schijn Iep Begin januari zijn er nog 24 extra bomen geplant langs de Suderseewei, bestaand uit populieren, iepen en wilgen. Suderseewei […]

Lees meer >

Inrichting Ds. Touwenlaan

23 september 2020

De Ds. Touwenlaan is één van de drukste straten in Makkum. De straat verkeert in een erg slechte staat en er wordt te hard gereden. Het Plaatselijk belang Makkum zet zich in om een vernieuwing en herinrichting van de Touwenlaan voor elkaar te krijgen. De gemeente Súdwest Fryslân heeft een nieuwsbrief gepubliceerd waarin zij een […]

Lees meer >

Biodiversiteit (insectennetwerk)

29 oktober 2020

Uit de bestemmingsreserve kapitaalgoederen is eenmalig extra geld beschikbaar gesteld  voor de komende jaren om meer te vergroenen en de biodiversiteit te bevorderen. Voor biodiversiteit is voor 2020 € 50.000 euro extra vrijgemaakt voor het insectennetwerk. Voor de begroting 2021 wordt structureel geld aangevraagd voor het insectennetwerk. Gelet op de huidige crisis is het natuurlijk […]

Lees meer >

Tichelwurk Makkum

23 september 2020

De gevolgen van vergrijzing is ook een item waar Plaatselijk Belang Makkum mee worstelt. Daarbij komen de vele veranderingen in de ouderenzorgen die door de overheid zijn doorgevoerd. Denk hierbij aan bezuinigingen, personeelstekorten en een beroep op de participatiemaatschappij. Ook richt het beleid van de overheid zich op het zo lang mogelijk thuis blijven wonen. […]

Lees meer >

Nieuws

De laatste berichten van het PBM

Jaarvergadering 2020 uitgesteld

24 september 2020

Het kabinet heeft de maatregelen tegen het coronavirus aangescherpt. Zo zijn boetes mogelijk als mensen geen afstand houden, bijeenkomsten zijn tot 1 juni 2020 verboden, en gemeenten krijgen meer armslag om te handhaven. Dit betekent ook dat de jaarvergadering van Plaatselijk Belang Makkum tot nader order is uitgesteld.

Lees meer >

Overhandiging Dorpsvisie 2019 aan wethouder Erik Faber

24 september 2020

Lees meer >

110-Jarig bestaan PBM

23 september 2020

Lees meer >